SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Problémy so slovami
[4. 2. 07]

Nedávno na jednom kresťanskom diskusnom fóre oznámili, že tam nemajú čo hľadať humanisti. Ich príspevky budú vymazané a vôbec tam nedostanú priestor. Nuž humanista Erazmus Rotterdamský by to medzi kresťanmi ani dnes nemal ľahké. Vládcovia fóra evidentne nerozlišujú medzi humanizmom a sekulárnym humanizmom.

Na inom mieste, v tlači polemizoval docent, ktorý nemá problém rozlišovať drobné odtienky medzi slovami. Pán docent, ktorý sa nehlási za veriaceho, ale zrejme sa chce veriacim zalíškať objavil slovo antiteista. Z kontextu v ktorom ho použil malo byť zrejmé, že antiteisti sú škodlivejší ako svetskí humanisti, či agnostici, ba dokonca aj ako ateisti.

Teisti všetkých mastí sú však najvynaliezavejší, zo slov vybudovali iný - záhrobný, neexistujúci svet. Sami zrejme veria v jeho existenciu a svojím spoluveriacim sľubujú v ňom krajší, večný život.

Sekulárni humanisti a teda aj členovia spoločnosti PROMETHEUS používajú slova na to, aby mohli presne popísať realitu objektívneho sveta, i sveta emócii, fantázie, snov..., len sa snažia rozlišovať tieto dva ľudské svety a chcú pomôcť aj iným aby nesadali na lep novodobým šamanom, ktorých zaujímajú viac peniaze a priazeň než duša naivných veriacich.

Váš PROMETHEUS


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk