SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Našiel odvahu! Takmer neuveriteľné!
[25. 3. 07]

Napriek tomu, že Amerika je považovaná za baštu demokracie, žiadny politik neriskuje aby verejne priznal, že neverí v Boha, všetci vedia, že by to mohlo mať dramatické dôsledky. Ale neuveriteľné sa stalo skutočnosťou.

Americký politik - kongresman Peter Stark prekvapil - priznal sa k neviere... Nie k nevere, ako by sa zdalo s nedokončenej vety ale k tomu, že neverí v Boha. Stark 12. marca vyhlásil, že je Unitarián, a že neverí v Boha.

Asociácia Univerzálnych Unitariánov sa označuje za organizáciu, ktorá nepatrí k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu a umožňuje svojim členom aby si sami vybrali vieru podľa svojho uváženia alebo ostali ateistami. Niektorí Unitariáni veria v boha niektorí nie.

„Som pripravený spolupracovať so ´Svetskou koalíciou Ameriky´ v jej boji s posúvaním tvrdých náboženských doktrín do takých sfér ako sú veda, sobáš, vojenská služba, sociálne zabezpečenie“, povedal Stark, ktorý je predsedom podvýboru pre zdravotníctvo.

Americká Asociácia humanistov zverejnila vo Washington post reklamný materiál v ktorom poďakovala Starkovi za jeho čestnosť a otvorenosť. „Dúfame, že Starkovo smelé verejné vyhlásenie o tom, že je neveriaci sa stane inšpiráciou pre iných ľudí, ktorí sa dosiaľ nerozhodli priznať k podobnej pozícii“. Povedal predseda organizácie.

Z amerických zdrojov pripravil PROMETHEUS


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk