SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Tradície
[17. 12. 06]

Valentín, Veľká noc, Prvý máj, VOSR :-) Vianoce, Deň ústavy ... Aj tí najväčší odporcovia tradícii milujú nejaký ten „Deň“ na ktorý sa tešia. A dôvody sú rôzne: vypadnúť z práce aspoň na deň, neísť do školy, stretnúť sa s milovanou osobou, pripomenúť si slávnu históriu ...

Máme tradície súkromné, verejné, cirkevné, politické ... Pred nami sú tie „najkrajšie“, tradičné sviatky, opäť budeme na seba milí, dáme si darčeky, stretnú sa rodiny ... Cirkev, ktorá si adoptovala pohanské sviatky bude profitovať zo zvýšenej hustoty náboženských obradov a návštevnosti chrámov.

Napriek tomu, že budeme vyzerať ako jednotný, bohu oddaný národ, zahynú ľudia pri haváriách na ceste, mnohých okradnú (možno práve keď bude sedieť v božom chráme), niekoho zavraždia, kvôli zlobe, hlúposti, či lakomstvu.

Pánbožko nezastaví nič z toho smutného, čo sa deje každý deň bez ohľadu na to aký je sviatočný. Narodia sa však aj noví ľudkovia, zamilujú sa navzájom muži a ženy, ženy a ženy, muži a muži. vesmír sa bude rozpínať ...

A tak plynie čas, od sekundy k sekunde, od hodiny k hodine, od tradície k tradícii. Tešme sa z každého okamihu, lebo niet bohov, niet večnosti pre človeka.

Šťastné a veselé, bližšie i vzdialenejšie tradície, Vám želá

Váš PROMETHEUS


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk