SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Príroda = Boh = Príroda
[1. 10. 06]

Stále a dokola to počúvame: Niet pochybnosti, že musí byť nejaká vyššia bytosť, niečo čo nás stvorilo... Einstein hovoril o vyššej inteligencii, naši praprapra...predkovia verili v mnohých bohov... Amerika sa ide zblázniť od nadšenia z inteligentného dizajnu a kreacionizmu...

Veriaci všetkých odnoží náboženstiev, cirkví a siekt hovoria o veľkom tajomstve stvorenia. Aj ľudia bez náboženskej orientácie hovoria o tajomstve, hovoria však o tajomstve prírody a pokúšajú sa toto tajomstvo odhaliť.

Je skutočne najvyšší čas aby si aj veriací ľudia uvedomili omyl ľudstva, ktoré sa vo svojom vývoji zamotalo do vlastných naivných výkladov vzniku sveta a človeka, a ktoré sa za tisícročia histórie ľudstva menili tak, ako sa menilo poznanie človeka o svete, ktorý ho obklopuje.

Je naozaj smiešne držať sa zubami nechtami logiky, že tak ako hodinky aj človeka musel niekto vyrobiť. Je smiešne nechápať, že samotná abstrakcia „vyššia bytosť“ je vlastne príroda, vesmír vo svojom komplexe - neustále meniaca sa hmota, pričom jednou z foriem sme aj my ľudia.

A je čas uctievať tohto - skutočného - hmatateľného boha. Je načase ctiť si boha otca/matku - Prírodu, aby nás nepotrestal/a vyhynutím skôr ako to ma naplánované. Je čas ctiť si syna boha otca/matky prírody - Človeka a nevešať ho na kríž hladu, smädu, genocídy, vojny... Je čas ctiť si ducha svätého prírody - Myslenie, aby ten krátky záblesk existencie medzi narodením a úmrtím bol čo najkrajším a jasným, ako záblesk padajúcej hviezdy na tmavej nočnej oblohe.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk