SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

15 rokov Európskej humanistickej federácie
[2. 7. 06]

Slovenskí humanisti sú súčasťou európskej a svetovej komunity humanistov. Spolupracujeme a môžeme sa oprieť o pomoc viacerých humanistických organizácii v Európe a vo svete.

V týchto dňoch si spoločne s ostatnými priateľmi v Európe pripomíname 15. výročie vzniku významnej európskej organizácie - EHF (Európskej humanistickej federácie), ktorá vznikla v júli 1991 v Prahe a je medzinárodnou neziskovou organizáciou.

V dňoch 23.-24. júna sa v španielskom Tolede uskutočnil seminár o humanizme v Európe a rokovanie valného zhromaždenia EHF na ktorom sa zúčastnili i zástupcovia Spoločnosti PROMETHEUS. Práve na tomto fóre si účastníci pripomenuli 15 výročie vzniku EHF.

Účastníci tiež hodnotili uplynulé obdobie činnosti EHF a schválili plán činnosti na roky 2006-2007. Boli zvolení i noví predstavitelia vedenia EHF a novým prezidentom tejto významnej európskej organizácie sa stal angličan David Pollock.

Blahoželáme EHF k jej jubileu a pozývame všetkých, ktorí sa cítia byť humanistami, majú chuť zapojiť sa do činnosti Spoločnosti PROMETHEUS a tým aj do aktivít európskych a svetových humanistov aby sa stali členmi našej organizácie.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk