SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Humanistický prístup
[21. 5. 06]

V snahe diskreditovať humanistov snažia sa predovšetkým klerikáli stotožniť nás i ďalšie svetonázorové prúdy, ktoré sa neopieraju o vieru v boha, so skompromitovanou socialistickou minulosťou. Naše smerovanie sa však opiera o svetové hnutie a myšlienky, ktoré presne vyjadruje aj text Britskej Humanistickej spoločnosti a s ktorým sa stotožňuje i Spoločnosť PROMETHEUS:

„Humanizmus preukazuje úctu a dáva spoľahlivý základ každej ľudskej hodnote a ideálu. Prijíma spoločnú zodpovednosť všetkých ľudí za súčasnosť a budúcnosť.

Humanisti veria v silu ľudského rozumu a tvorivosti, vyváženej sympatiou a pochopením. Inšpirujú sa hodnotami poznania, ktoré sa dosiahli vo vede, histórii, filozofii, literatúre, umení, morálke.

Vedia, že ľudstvo má pred sebou ešte dlhú cestu. Toto vedomie, že naše poznanie je nekompletné znamená, že musíme byť opatrní v myslení a konaní. Ale nech je naše poznanie akokoľvek nekompletné, musíme toto poznanie využiť naplno.

Humanistické uznanie ľudských zdrojov poznania ich odlišuje od náboženstva, humanisti neuznávajú žiadne zjavenia ani žiadne božie ponaučenia či pomoc. Odmietajú tiež podnecovanie nenávisti medzi triedami a rasami, ako aj rozmanitú deštruktívnosť sebeckého konzumentstva, ktoré poškodzujú ľudí.“

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk