SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Ste Chytrák, Hlupák, alebo Múdry?
[19.3.06]

Žijeme vo svete kde vás pri vyslovení jednoduchej, do očí bijúce pravdy okamžite označia milovníci súčasných poriadkov za ľavičiara, možno aj komunistu a teda propagátora scestných a zavrhnutia hodných názorov.

Napríklad takáto myšlienka: „Média sú priemysel manipulácie, ktorý slúži záujmom jeho vlastníkov. Vytvárajú umelý svet v ktorom veriaci nachádzajú náhradu za uspokojenie svojich potrieb, ktoré nemôžu uspokojiť vo svojom reálnom svete.“

Myslíte si že to povedal Marx, či nedajbože Lenin? Mýlite sa! Je to od Josefa. Kirschnera, autora mnohých úspešných kníh, ktorý bol úspešným šéfredaktorom, moderátorom, vysokoškolským učiteľom na univerzite vo Viedni i reklamným guru, a dnes spokojne žije na gazdovstve v Rakúsku.

Podľa Kirschnera existujú tri skupiny ľudí: 1. Masa Hlupákov, neustále hľadajúca ľudí, ktorí im povedia, čo si majú myslieť, kúpiť, v čo dúfať. 2. Kasta Chytrákov, ktorí Hlupákom povedia čo si majú myslieť, kúpiť, čomu veriť a v čo dúfať. 3. Malá elita Múdrych, ktorí sami vedia čo je pre nich správne a podľa toho sa riadia. Nestarajú so o to čo si ostatní o tom myslia, či sa to ostatným páči, alebo nie.

Do ktorej skupiny paríte vy? Ste s tým spokojní? Kirchner tvrdí: „Múdri budú tvoriť vždy len menšinu. A viete prečo? Je to celkom jednoduché: Čoraz menej ľudí je pripravených myslieť a rozhodovať za seba...“

Nemohli by sme my na Slovensku boli svetoví aspoň v tom, že by to u nás bolo naopak? Netreba na to peniaze, stačí sa chopiť rozumu! Kirschner hovorí: „Jediná sloboda spočíva v tom, že každý sa môže sám rozhodnúť, či chce patriť k triede Chytrákov, Hlupákov alebo Múdrych.“

Popremýšľajte o tom! V každom prípade by ste však mali vedieť, že členovia Spoločnosti PROMETHEUS patria k tým, ktorých myslenie nebolí. A ešte niečo, Múdri nemôžu uchrániť Hlupákov pred Chytrákmi proti ich vôli.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk