SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Pozeráme sa vpred.
Čakáme Vašu podporu.

[29.1.06]

Čas letí míľovými krokmi, občas sa treba obzrieť aby sme lepšie videli vpred. Spoločnosť PROMETHEUS sa konštituovala začiatkom roka 1990, so zámerom obhajovať záujmy občanov bez náboženského vyznania, podporovať vznikajúcu demokraciu, hájiť právo na svetonázorovú slobodu.

Otcovia zakladatelia mali dobré tušenie, že zmena politických pomerov v bývalom Československu vyplaví na povrch chúťky klerikálov nahradiť materialistickú, socialistickú ideológiu, náboženstvom – v našich pomeroch kresťanstvom – katolicizmom.

Úspechy sa nedostavujú ľahko, ani rýchlo. Nezabránili sme podpisu Základnej zmulvy s Vatikánom, naša sila nestačila na silu politickej moci. Náboženstvo sa stalo súčasťou vzdelávacieho procesu v nerovných podmienkach, ktoré boli vytvorené pre vyučovanie etiky.

Úspešnejšie sa nám v spolupráci s ostatnými odporcami darí blokovať zámer na schválenie Zmluvy o výhrade svedomia, ktorou si klerikáli chcú postaviť ďalší pomníček na poli cti a slávy za vtláčanie náboženskej ideológie do spoločenských vzťahov.

V šírení myšlienok sekulárneho humanizmu sme sa stabilizovali a urobili pokroky: 15 ročníkov (59 čísel) Spravodaja Spoločnosti PROMETHEUS; 8 ročníkov (52 čísel) Zošitov humanistov; päť rokov existencie internetovej stránky; rok vydávania časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus – PROMETHEUS.

Pozerajúc vpred, chceme Vás pozvať k ďalšej a intenzívnejšej spolupráci. Uvítame ďalších autorov, prekladateľov, propagátorov, aktivistov, organizátorov, členov, čitateľov, spolupracovníkov, sympatizantov, podporovateľov, sponzorov, šíriteľov humanizmu, mladých, starších i najstarších, ženy i mužov. Zvoľte si svoju pozíciu podľa toho, čo Vám sedí najlepšie.

Pripojte sa k aktívnym, sebavedomým, zrelým občanom, ktorým nie sú ľahostajné vlastné práva, ktorí sa nedajú klamať slovami politikov a vyžadujú činy! Píšte, mailujte, telefonuje! Zapojte sa!

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk