SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Do nového roka 2006
[1.1.06]

Napriek tomu, že snaženie fundamentalistov všetkých mastí bolo v uplynulom roku 2005 silné, výsledky sú žalostné. Do boja najviac tiahnú predovšetkým kreacionisti, ale ani americké súdy nemajú pre nich pochopenie. Náboženstva všetkých odnoží to nemajú ľahké, hovoriac slovníkom E. Bondyho: „Monoteistické náboženstvá odchádzajú z dejín“.

My, humanisti, vstupujeme do nového roka 2006 s optimizmom a odhodlaní naďalej obhajovať právo na slobodu svetonázoru, vystupovať proti zasahovaniu náboženstiev do záležitosti štátu a nanucovaniu náboženských idei celej spoločnosti.

Nebojujeme proti náboženstvám, prinášame však osvetu, otvárame myseľ každému, kto chce používať svoj vlastný mozog a nie iba opakovať náboženské tradície rodičov, starých rodičov, prarodičov, náboženské tradície bližších či vzdialenejších predkov.

Nebojujeme s náboženstvami, s bohom, ani s veriacimi. Prečo teda vystupujeme proti náboženstvám vo všeobecnosti? Nie iba kvôli tomu, že klamú! Ale:
1. Vydávajú lož za pravdu? - Áno!
2. Brzdia pokrok? - Áno!
3. Parazitujú, podvádzajú? - Áno!
4. Rozdeľujú ľudí, ospravedlňujú otroctvo, presúvajú nádeje človeka na posmrtný život? - Áno!
5. Zbavujú človeka zmyslu života? - Áno! A tak ďalej a donekonečna.

Milí veriaci čítajte prírodovedecké, historické, humanistické, voľnomyšlienkárske i ateistické publikácie o náboženstve a premýšľajte! Priatelia humanisti, agnostici, ateisti neostýchajte sa šíriť myšlienky vedy, rozumu a pokroku ak ste konfrontovaní s názormi, ktoré sa prežili a len zotrvačnosťou prešli do 21. storočia.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk