SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Myslím, dôverujem, som si istý, … verím
[17.11.05]

Ľudské zmysly nás občas oklamú ale v celkovej štatistike pomeru omylov a správneho odrazu reality víťazi ich schopnosť reflektovať realitu správne, v opačnom prípade by sme boli mŕtvi a ľudstvo by dávno vyhynulo, alebo by sa vôbec nebolo vyvinulo. Preto dôverujeme svojim zmyslom.

Podobne je to i s vedou. Občas sa mýli, ale postupnými krokmi vedie ľudstvo k stále hlbšiemu spoznávaniu človeka, zeme, vesmíru… Vedci (skutoční) myslia, predpokladajú, skúmajú a ohlasujú svoje objavy keď sa opakovane uistili, že majú pravdu. Preto dôverujeme vede.

Myslím, myslíme, myslia a preto sa rozvíjame. Dôverujeme svojmu ľudskému mozgu schopnému racionálne myslieť a mali by sme si dávať pozor aby nás neoklamali emócie.

Veríme, že ráno „vyjde“ slnko a bude nový deň – i keď tu ja už nebudem. Nie je to slepá viera, ako viera v bohov. Je to očakávanie toho, čo pozorujú ľudia milióny rokov a budú pozorovať dovtedy, kým nezanikne ľudstvo alebo slnko – je to isté.

Slovo verím by si zaslúžilo aby sme ho používali v správnom kontexte. Nikdy nám nemôže poslúžiť, ako dôkaz, ako fakt, ako potvrdenie existencie niečoho, čo tvrdí tradícia. Tradície vznikajú a zanikajú s národmi, civilizáciami…

Viera v bohov je jedným z prejavov tradícii. V dejinách ľudstva sa bohovia objavujú a zanikajú aby ich nahradili iní, ktorí lepšie vyhovujú danej dobe. Človek vo svojich emóciách je náchylný veriť, že skutočne existujú, tak ako slnko – veď v nich verili ľudia dávno predtým než sa narodil, a budú veriť aj potom, keď už tu nebude. Kto vie dokedy ešte?

Niekedy sa ma netaktne pýtajú: Ste veriaci? Odpovedám: Som mysliaci!

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk