SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

70 výročie SNP pripomína
dôležitosť mieru

[05. 08. 14]

Keď humanisti hovoria o SNP môže vzniknúť podozrenie z politikárčenia. Faktom však je, že povstanie je našou, Slovenskou štátnou tradíciou, na ktorú môžeme byť hrdí a ku ktorej sa hlásime aj my humanisti na Slovensku. Hlásime sa ku všetkým pokrokovým tradíciám a civilizačným hodnotám. Roman Hradecký o tom v najnovšom čísle časopisu Prometheus (2/2014) napísal:

„Súboj o civilizačné hodnoty je súčasťou každodennej histórie ľudstva a prebieha aj v súčasnosti. Preto by sme sa mali dnes všetci usilovať o naplnenie slov z Vianočnej dohody, na ktorej sa zhodli všetky významné zložky povstania: Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má však byť vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu.”

Mladí ľudia dnes dostávajú o SNP rôznorodé informácie a často len negatívne, ba aj celkom odmietajúce túto významnú etapu slovenskej histórie. Máme to šťastie, že aj medzi členmi Spoločnosti Prometheus ešte dnes žijú účastníci vtedajších udalostí a môžu o nich hovoriť, aby priniesli informáciu súčasným generáciám.

Profesor Alexander Rehák napísal svoje Spomienky šéflekára 2. paradesantnej brigády, ktoré sme na pokračovanie uverejňovali v troch číslach časopisu Prometheus (4/2013, 1 a 2/2014) a prof. Jaroslav Čelko vydal aktuálne vlastné spomienky na SNP v knihe September 1944 v údolí Rajčanky, Domanižskej a Pružinskej doline. (Kniha sa dá objednať na adrese časopisu Prometheus a stojí 11 eur vrátane poštovného.)

sept44.jpg, 65kB

„My, členovia Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov, vážime si a nezabúdame na súdržnosť odvážnych, statočných a nezištných ľudí, ktorí si zaslúžia našu spomienku, pietu a úctu.” končí svoj úvodník v najnovšom čísle časopisu Prometheus Roman Hradecký. K tomu už len treba dodať:

Pri spomínaní na vojnu, útrapy a boj za slobodu, demokraciu a lepšiu spoločnosť usilujeme spolu s humanistami na celom svete o mierumilovnejšiu kultúru v rámci svojich národov a žiadame všetky vlády, aby uprednostňovali mierové riešenia konfliktov pred alternatívou násilia a vojny. čo je stále aktuálne i v súčasnosti.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


 


Copyright © 2000—2014 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk