SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora
Sme za toleranciu, bojujeme proti klerikalizmu…
[2.6.05]

Často, keď nám napíše veriaci čitateľ vytkne nám, že píšeme iba proti (náboženstvu, cirkvi…). Mali by sme vraj písať za čo sme, čo hlásame… Vieme to pochopiť, človek je už tak nejako uspôsobený, že skôr vníma kritiku ako pochvalu. Na fotografii, ktorú mu ukážu najskôr hľadá seba ak bol účastníkom fotografovania. Tehotná žena prekvapene pozoruje, koľko iných žien je tiež tehotných. Nuž a veriaci, ak číta text na našej stránke vidí len to, čo mu vadí – že sa kritizuje jeho milovaný objekt. Kritizuje sa cirkev, nie jeho viera, on to však často niedokáže oddeliť od seba.

Ak takto vnímate našu stránku aj Vy milý čitateľ, návštevník našej stránky, chceme Vás požiadať, aby ste pozornejšie čítali články vo všetkých sekciách a na všetky témy. Potom uvidíte a pochopíte, čo robíme, ako myslíme, za čo sme, proti čomu vystupujeme. Skôr než sami spoznáte pravdu o tom, čo je pre nás podstatné, o čo nám ide, môžeme to zopakovať po tisíci krát:

Nebojujeme proti veriacim! Sme za toleranciu – je to v hlavičke nášho webu. Bojujeme proti hlúposti, poverám, klerikalizmu, fanatizmu a fundamentalizmu všetkých druhov, vrátane toho, v súčasnosti veľmi obľúbeného - ekonomického.

Snažíme sa o to čo povedal N. V. Nikitin: …Našou hlavnou úlohou "dnes" je: udržať a upevniť ateistické východisko… Chceme spoločne s veriacimi bojovať za upevnenie humanistických ideálov v spoločnosti, chrániť všetkých ukrivdených bez ohľadu na ich svetonázor. Nechceme aby kvôli tomu veriaci prestali byť veriacimi, ale očakávame, že ani oni pri tom nebudú od nás žiadať, aby sme sa my stali veriacimi.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk