SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Presadiť rozum je ťažké!
[15.5.05]

Zaujali ma dva citáty. Autormi sú Anatol France a mladý spisovateľ L. Kaganov. Je medzi nimi časové rozpätie jedného storočia.

A. France ústami svojho hrdinu v jednom z románov jeho Histórie našich dní hovorí: „Laplaceove teórie sa vykladajú po stáročia bez toho aby drobné židovské alebo chaldejské báchorky o pôvode sveta stratili niečo na vážnosti, ktorej sa tešia medzi ľuďmi. Veda nikdy neublížila náboženstvu a dá sa dokázať nezmyselnosť ktoréhokoľvek náboženského úkonu bez toho aby ste zmenšili počet ľudí, ktorí sa mu oddávajú. Vedecké pravdy sa netešia obľube prostého ľudu. Národy pane, žijú z mytológie. Čerpajú z báchoriek všetky poznatky, ktoré potrebujú k životu. Nepotrebujú ich mnoho a niekoľko lží stačí pozlátiť milióny ľudských životov. Skrátka, pravda sa nedostane ľudom na kožu.“

Mladý Ruský spisovateľ Leonid Kaganov napísal dňa 26. októbra 2000 na internete do svojho denníka: „Veriaci sú zvláštni ľudia. Poslali mi spam: navštívte našu internetovu stránku. Napísal som, že ďakujem, ale prečo práve ja? Veď som ateista. Odpovedali: Práve preto! Väčšina z nás boli tiež ateisti. Ale kde je tu logika? Väčšina trestancov boli tiež kedysi slušní občania, a čo teraz, budeme pozývať slušných ľudí do väzenia?“

Ak k tomu pridáme ešte B. Russella: „Nejestvuje taký veľký nezmysel, z ktorého by vhodné konanie vlády nemohlo urobiť článok viery prevažnej väčšiny ľudí.“ Máme pred sebou slovenskú realitu v plnej nahote


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk