SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

List dopisovateľom, všetkých vierovyznaní.
[30.3.05]

Tento list je určený všetkým veriacim pisateľom podpísaným i nepodpísaným, slušným i agresívnym… Sme potešení každou Vašou reakciou, je to pre nás signálom, že naša práca nie je zbytočná. Budeme sa na Vaše reakcie tešiť i do budúcnosti.

Vieme, že len ťažko môžete našu prácu chváliť a preto prijímame aj Vašu kritiku. Veď známa skúsenosť hovorí: Ak vás oponent kritizuje môžete si byť istí, že robíte správnu vec. Nemôžeme však potešiť tých, ktorí nám dávajú rady, čo a ako máme robiť. Budeme sa i naďalej držať svojho programu, ktorý je verejne dostupný aj na tejto stránke.

Vzniká otázka či dostanete na Váš e-mail aj našu odpoveď. Nemáme v tiráži to známe: Neobjednané príspevky neuverejňujeme, na listy neodpovedáme… Nie sme však programovo ani organizačne zariadení robiť priamu korešpondenciu so všetkými pisateľmi. Časť Vašej korešpondencie, ktorá nás zaujala využijeme na našej stránke, niektorým pisateľom odpovieme, na ostatné listy nereagujeme.

Ešte raz chceme zdôrazniť, že nie sme vo svojej práci motivovaní nenávisťou voči náboženstvám. Nemôžeme však byť ľahostajní k fanatizmu, klerikalizmu a fundamentalizmu, ktorý napáchal v histórii ľudstva nesmierne škody. Považujeme náboženstvo za súkromnú vec každého občana.

Sme presvedčení, že človek by sa mal riadiť rozumom a preto sme i pre Vás pripravili na pokračovanie výber z Holbachovho spisu: Zdravý rozum čiže prirodzené predstavy v protiklade k predstavám nadprirodzeným.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk