SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Pracujeme pre Vás!
Čo môžete urobiť Vy?

[20.2.05]

Najskôr z histórie: Spoločnosť PROMETHEUS vznikla v roku 1990. Spravodaj PROMETHEUS dostávajú členovia od vzniku spoločnosti v štvrťročných intervaloch. V roku 1998 začali vychádzať spriaznené Zošity humanistov. O dva roky neskôr sa PROMETHEUS „usadil“ na internete. Bolo to vykročenie k širokej verejnosti. Teraz k Vám prichádza PROMETHEUS - časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus.

Občan bez náboženského vyznania nie je na Slovensku raritou. Tento občan má svoju organizáciu, média, ktoré môže čítať, do ktorých môže písať, bez ohľadu na to, či je alebo nie je členom Spoločnosti PROMETHEUS. Spoločnosti, ktorá je súčasťou európskeho i celosvetového humanistického hnutia.

Humanisti, agnostici, ateisti… pracujeme pre Vás! V týchto dňoch vychádza prvé číslo nového farebného časopisu, ktorý nie je bulvárom, ani bojovým ateizmom. A čo môžete urobiť Vy? Môžete si časopis kúpiť v novinových stánkoch, objednať na adrese: Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, alebo prostredníctvom predplatiteľského servisu na telefónnom čísle: 02/52 49 11 91. Môžete ho odporučiť priateľom, propagovať vo svojom okolí.

A je tu ešte jedna príležitosť, ako prispieť k rozvoju hnutia, ktoré sa hlási k humanizmu a tolerancii. Hnutia, ktoré presadzuje obranu a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania či iného presvedčenia v súlade s ústavou. Môžete prispieť dvoma percentami zo svojch daní na činnosť Spoločnosti PROMETHEUS.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk