SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora
Pozor nielen na peňaženky
[6.1.05]

Prelom rokov bol aj v znamení prírodných katastrof doma i vo svete. Opäť dostali príležitosť kazatelia, politici i zlodeji. Jedni hovoria o božom treste, iní z nás ťahajú peniaze na pomoc pre postihnutých a ďalší len tak, nepokryte kradnú, ako straky.

Bohovia vraj trestali, zrejme sa na tom dohodli navzájom. Veď zomierali ateisti, muslimovia, katolíci, pravoslávni, budhisti, bohatí i chudobní... Kazatelia vysvetľujú hrôzy, ktoré sa udiali ako potvrdenie existencie bohov. Ak by vraj vesmír boli iba elektróny, nebolo by problému zla alebo utrpenia, ako by to v skutočnosti nepotvrdzovalo pravý opak.

S kazateľmi v jednom šíku nastúpili politici a zahovorili o solidarite. Obe tieto skupiny majú spoločnú vlastnosť, pričom nie je zrejmé, kto ju od koho odpozoroval – najviac sa zviditeľňujú, keď je zle, lebo vtedy môžu získať body pre svoju popularitu. Hasia požiar „v prvej línii“, a o prevencii iba hovoria, kým sa na to nezabudne, kvôli iným väčším, či menším problémom.

Bolo by múdre spravodlivejšie usporiadať svet. Je však jednoduchšie obrať vás o peniaze apelom na solidaritu, prísľubom budúceho, šťastného života tu na zemi alebo večného života tam, na nebesiach, čo však akosi nejde bez peňazí, ktoré im treba dať už dnes. Počúvajte pozorne a držte si peňaženky, lebo ako hovorí H. N. Casson o vaše peniaze sa snažia ľudia so žobráckym syndrómom – paraziti – nech sú to už finančníci, džentlmeni so spôsobmi dvoranov, či biskupi v honosných rúchach.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk