SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Slobodne myslieť
[14.11.04]

V módnych knihách o sebazdokonaľovaní vám odporúčajú používať autosugesciu typu: som štíhly, som šťastný, som krásny... Má vám to pomôcť dosiahnuť želaný cieľ aj keď dnes ešte nie ste, ani štíhly, ani krásny, ani... Tento spôsob sa osvedčil aj v politike. Politici vám bez mrknutia oka budú tvrdiť, - že máte slobodu, napríklad náboženskú, ekonomickú, politickú - dovtedy, kým tomu neuveríte. Ibaže viera a realita sú dve rozdielne veci.

V týchto dňoch sa to deje intenzívnejšie, ako po iné dni: pripomíname si 17. november. Pripomíname si priehrštie slobôd, ktoré sme získali. A jednou zo slobôd, ktoré nás postihli je náboženská sloboda. Zdalo by sa, že je to vporiadku dokiaľ nepochopíte jedno, že je to sloboda pre cirkvi. Sloboda strkať nos do veci spoločenských, aj do veci vašich - súkromných.

Slobodne vám chcú rozkazovať, či smiete používať prezervatív alebo, že musíte priviesť na svet dieťa o ktorom je vopred jasné, že bude ťažko zdravotne postihnuté. Slobodne vás prinútia žiť aj keď budete dlho, pomaly a v bolestiach umierať. Dajú vás pod ochranu panny Márie aj keď ste ateista. Označia vás za menej hodnotného, lebo ste sexuálne orientovaní na vlastné pohlavie, ste menej morálni lebo neuznávate desať božích prikázaní...

Máte však jednu slobodu, o ktorej rozhodujete iba vy sami - slobodu myslieť. Ale možno máte pocit, že nič z toho, čo je uvedené vyššie sa vás netýka. Preto by som vám rád pripomenul trochu smutnú anekdotu: Najskôr prišli na rad komunisti, ale ja som sa neozval, pretože som nebol komunista, po nich prišli na rad odborári, ale ja som sa neozval, pretože som nebol odborár, mlčal som aj keď prišli na rad ateisti, lebo ja som nebol ateista. Nakoniec prišiel rad na mňa, ale nikto za neozval.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk