SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora
lohu.jpg, 1,5kBRozpínavosť cirkví
ohrozuje
demokraciu
losp.gif, 7,6kB

[03. 01. 10]

Podporujeme írskych ateistov v ich boji proti stredovekému zákonodarstvu.

Pod hlavičkou slobody vyznania sa otvárajú dokorán všetky brány cirkvám, a v ohraničenom ponímaní tejto formy slobody sú ľudia bez náboženského vyznania, hoci nie sú bez vyznania, vytláčaní z verejného priestoru. Sloboda vyznania dostáva jednostrannú interpretáciu, stáva sa výlučne slobodu pre náboženstvá a cirkvi.

Boli sme už svedkami pokusov zakomponovať boha a vieru do európskej ústavy, ktoré našťastie skončili fiaskom. Cirkvi však zvolili pružnú taktiku. Hľadajú možnosti ovplyvňovať verejný život zakotvením svojho významu a svojej ochrany v národnom – štátnom zákonodarstve.

Videli a počuli sme to nedávno aj u nás na Slovensku. Do prvého článku našej ústavy sa pokúšali kresťanskí politici nenápadne vpašovať nový odsek, ktorý mal znieť: „Slovenská republika uznáva kultúrne dedičstvo kresťanstva.“ Našťastie neúspešne.

So znepokojením sme prijali najnovšiu informáciu o zákone proti rúhaniu, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2010 v Írsku. Preto vyjadrujeme solidaritu a podporujeme írskych ateistov v ich snahe o zmenu tohto stredovekého zákona, ktorý má chrániť cirkev ale ignoruje práva ľudí bez náboženského vyznania. Doma, na Slovensku, budeme trpezlivo a neúprosne brániť zdravý rozum pred slepou vierou, k čomu vyzývame aj ostatných ľudí dobrej vôle, ktorí dôverujú rozumu.

Cirkev chce byť chránená ako indická krava, ktorú nemožno odohnať ani v prípade, že vám ničí posledné zvyšky vašej minizáhradky v ktorej pestujete potraviny pre potreby svojej rodiny. Právo človeka má podľa nej byť podriadené právu ochraňujúcemu imaginárnu entitu a pozemské inštitúcie, ktoré ju propagujú. Takýto prístup neschvaľujeme a je pre nás neprijateľný!

Humanisti, skeptici, agnostici a ateisti sa nedožadujú podobných privilégií, dožadujú sa však rovnoprávnosti a rovnakých podmienok na propagovanie svojho pohľadu na svet, svojho presvedčenia, práva na propagáciu svojich myšlienok, aké sa privilegovane dostáva v poslednom období cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov
na Slovensku

Pozrite si archív predchádzajúcich Slov Editora.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk